• teset

Arama sonuçlarınız

 1. osman

  Nedir Kuran tercüme

  Tercüme, yani çeviri, bir sözün anlamını diğer bir dilde, dengi bir lafızla ifade etmektir. Tercümenin, asıl metnin anlamına tamamen uygun ve denk olması için, sarahatte ve delalette; icmalde ve tafsilde; umumda ve hususta; ıtlakta ve takyidde; kuvvette ve isabette, yani sırasıyla, açık ve net...
 2. osman

  Nedir Mezhep nedir

  Sözlükte “gitmek” anlamındaki zehâb kökünden hem masdar hem de “gidecek yer ve yol” mânasında mekân ismi olan mezheb kelimesi, terim olarak “dinin aslî veya fer‘î hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta otorite sayılan âlimlerin ortaya koyduğu görüşlerin...
 3. osman

  Nedir FIKIH İLMİ VE MEZHEP

  FIKIH İLMİ VE MEZHEP İslam Hukuku ilminin özel adı olan “Fıkıh” lügatte bilmek, anlamak, şuurlu olarak idrak etmek, bir şeyin künhüne vakıf olmak, kapalı bir şeyin hakikatine nüfuz edebilmek, kendisine hüküm taalluk eden gizli bir manayı kavrayabilmek gibi anlamları ifade eder. Fıkıh`ın...
 4. osman

  Nedir Meal nedir

  Meal kelimesi, aslında ''te'vil'' kelimesinin kökü olan ''evl'' manasında mimli mastardır. ''Bir şeyin varacağı son nokta'' manasında yer bildiren bir isim de olur ki, ''tevilin son noktası - neticesi'' demektir. Bundan başka meal bir şeyi eksilmek manasına da gelir; onun için dil geleneğinde...
Üst